Cách tẩy luyện hero lên 2 dòng nhanh chóng: Tẩy hoàn toàn bằng vàng không sử dụng Kim cương nhé. Ta lấy ví dụ hero sniper: – Dòng 1: năng lượng tốn giảm 15% khi Mẫn đạt 40 – Dòng 2: Chính

Đọc thêm