CloudFlare cung cấp dịch vụ SSL miễn phí, thao tác cài đặt vô cùng đơn giản, hơn cả Let’s Encrypt luôn. Các loại certificate ở CloudFlare như sau: Flexible: cung cấp SSL miễn phí, nhưng dữ liệu gửi từ CloudFlare về máy chủ

Đọc thêm